Konkurs na inicjatywy lokalne ruszył!!!

Jeśli masz pomysł na ciekawe wydarzenie w naszej gminie zgłoś je do konkursu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Wszystkie dostarczone do nas pomysły w formie wypełnionego wniosku (załącznik nr 1) poddane zostaną ocenie przez Komisję Konkursową. W tym roku na realizację inicjatyw lokalnych mamy 15 000 zł.

Maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednej inicjatywy wynosi 3 000 zł. Zwycięskie projekty będą realizowane w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada br. Autorem wniosku może być każdy mieszkaniec naszej gminy lub grupa nieformalna działająca na terenie gminy.

Wypełniony wniosek należy przesłać lub złożyć w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Lipowej 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże. Wniosek można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gck.dobrzyniewo@gmail.com. Na wszystkie zgłoszenia czekamy do 15 lipca. 2018 roku.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w regulaminie konkursowym oraz w siedzibie Gminnego centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym.