Akcja "Bezpieczne wakacje"

Po raz kolejny Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym było organizatorem półkolonii pn. „Bezpieczne Wakacje”. Półkolonie odbywały się w dniach 16-20.07.2018 r.,
uczestniczyło w nich 44 osób z terenu naszej gminy. W trakcie półkolonii dzieci realizowały bogaty program kulturalno-rekreacyjny, którego celem było wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie, a także rozwijanie umiejętności plastycznych, sportowych, muzycznych, rękodzielniczych
i interpersonalnych. Nad bezpieczeństwem uczestników półkolonii czuwała wykwalifikowana kadra wychowawców GCK oraz profesjonalna opieka medyczna.

Pierwszego dnia dzieci uczestniczyły w pogadance na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji
w  Białymstoku i Posterunku Policji w Choroszczy. Niezapomnianych wrażeń dostarczył dzieciom i młodzieży wyjazd na Pływalnię Powiatową w Mońkach. Uczestnicy mogli skorzystać z basenu rekreacyjnego oraz zjeżdżalni.

W ramach zajęć organizowanych przez wychowawców dzieci uczestniczyły
w  zabawach z chustą animacyjną oraz zajęciach plastycznych.  Półkoloniści również brali udział w zajęciach umuzykalniających, podczas których poznały klasyfikację instrumentów oraz miały możliwość grania na różnych instrumentach. Dzieci rywalizowały ze sobą
w zawodach sportowych, które zakończyły się rozdaniem różnych nagród.

Podsumowanie półkolonii „Bezpieczne Wakacje” odbyło się na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Dzieci wzięły udział w zajęciach w młynie wodnym i zabytkowej kuźni. Tegoroczną akcję wakacyjną zakończyło wspólne ognisko.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

  • Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku;
  • Komisariatowi Policji w Łapach;
  • Dyrektorowi oraz pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym;
  • przychodni PRA MEDICA PRACZUKOWSCY;

za zaangażowanie, życzliwość oraz owocną współpracę podczas organizacji półkolonii.