Wyniki konkursu na Inicjatywy loklane 2018

W dniu 23 lipca odbyła się ocena projektów inicjatyw lokalnych złożonych w konkursie pn. „Lokalni architekci zmian 2018” realizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym.

Mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia swoich inicjatyw do 15 lipca 2017 roku. W ramach konkursu do GCK wpłynęły 4 inicjatywy na łączną kwotę 17 500 zł, która przewyższyła kwotę dofinansowania z GCK. Komisja Konkursowa składała się z: pracownika Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, pracownika GCK, ubiegłorocznego wnioskodawcy oraz przedstawiciela społeczności lokalnej.

W ocenie wniosków Komisja kierowała się kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu. Wszystkie złożone projekty spełniały wymogi regulaminowe. Komisja Konkursowa dokonała przeszacowania budżetów inicjatyw, dzięki czemu możliwa będzie realizacja 4 projektów.

Wnioski zakwalifikowane do realizacji to:

Wieczornica słowno-muzyczna związana ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę” – J. Radziszewska, D. Karpowicz, Ks. J. Kolnier, M. Hrubczyńska - Nowe Aleksandrowo i GCK w Dobrzyniewie Dużym

„Różne oblicza kultury” – A. Bajko, E. Toczko, K. Ignatowski, J. Ignatowska – Bohdan

„Warsztaty carvingu z polską tradycją i biesiadą” – B. Lenczewska – Gniła

„Pożegnanie wakacji” – J. Kitlas, P. Talecki, P. Gańko, K. Dzienis – Letniki