Dożynki Gminne 2018

Piękną tradycją jest organizacja Dożynek Gminnych w Dobrzyniewie Dużym. Święto rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym. O oprawę liturgii zadbały grupy wieńcowe oraz chór parafialny „Cantate Domino”. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie ZSP w Dobrzyniewie Dużym, gdzie grupy wieńcowe wraz z Zespołem Folklorystycznym „Narwianie” pod kierownictwem Piotra Gołowczyca poprowadziły korowód dożynkowy.

Z obchodami święta plonów w Dobrzyniewie Dużym nierozerwalnie łączy się rozstrzygnięcie konkursów organizowanych pod patronatem Wójta Gminy na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” oraz „Mój dom w Europie”.
W programie tegorocznych Dożynek Gminnych organizatorzy wiele uwagi poświęcili odbiorcom młodszego pokolenia. W celu uatrakcyjnienia programu dożynkowego dzieciom i młodzieży zorganizowane zostały dmuchane atrakcje, stoiska z pamiątkami i słodyczami, a specjalnie zaproszeni animatorzy umilali czas pokazem szczudlarstwa.

Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne, których występy podkreśliły tradycyjny charakter obchodów święta plonów. Na naszej scenie swój repertuar zaprezentował: Zespół Folklorystyczny „Narwianie” oraz Zespół Śpiewaczy „Dobrzyniacy”. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się program artystyczny przygotowany przez uczniów placówek oświatowych z terenu naszej gminy, który wszystkim gościom sprawił wiele radości i zapewnił niezapomniane przeżycia.

Od godziny 18:00 organizatorzy zapewnili bogaty program rozrywkowy oraz liczne atrakcje, które stanowiły miły akcent na zakończenie wakacji. Na tegorocznej scenie dożynkowej zaprezentowali się artyści: Adam Chrola, Alfa Boys, Bracia Lewkowscy, Moment, Stary Port, Viesna, a potańcówkę do późnych godzin wieczornych poprowadził niezawodny DJ Lulewicz.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, których uprzejmość, zaangażowanie i ofiarność przyczyniły się do zorganizowania Dożynek Gminnych.

 W pierwszej kolejności składamy podziękowania na ręce Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże - Pana Bogdan Zdanowicza oraz Radnych Gminy, którzy rokrocznie przeznaczają środki finansowe na zorganizowanie obchodów święta plonów.

Serdeczne podziękowania składamy instytucjom, firmom i podmiotom gospodarczym, które poprzez włączenie się w organizację Dożynek Gminnych i okazaną pomoc wielokrotnie wspierały inicjatywy realizowane przez GCK. Za współpracę dziękujemy:

- Bankowi Spółdzielczemu w Białymstoku Oddział w Dobrzyniewie Dużym,
- Przedsiębiorstwu AMBIT Sp. z o. o.,
- Przedsiębiorstwu Bial Meble z Dobrzyniewa Dużego,
- Ośrodkowi Zdrowia Pra Medica Praczukowscy,
- Michałowi Kaliszewskiemu – Pralnia Pogo,
- Gospodarstwu ogrodniczemu – Henryk Katruk,
- Jednostce OSP w Kozińcach,
- Firmie Fast Event,
- Firmie KanRO.

Dziękujemy także następującym osobom, które użyczyły działek pod organizację wydarzenia: Państwu Dorocie i Wojciechowi Dunikowskim, Panu Wiesławowi Roszko oraz Panu Michałowi Kaliszewskiemu, a także pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za kilkumiesięczną pracę oraz pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy za pomoc organizacyjną.