narwianie.pl

Gminy i urzędy w Polsce

Śladem Żydów przez Będzin. Z wizytą na Górze Zamkowej

Będzin

Tak chętnie odwiedzany przez wycieczki z całego kraju Będzin znany jest z cennych zabytków. Turystów kusi średniowieczny zamek oraz piękny pałac z XVIII wieku.

Wielkim powodzeniem cieszą się też wycieczki śladem społeczności żydowskiej, która od czasów średniowiecza aż po lata II wojny światowej odgrywała w tym mieście bardzo ważną rolę. Miejsce po dawnej synagodze oraz domy modlitwy, pożydowskie kamienice – wszystko to przyciąga uwagę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kirkut – dawny cmentarz żydowski, który można zobaczyć w pobliżu będzińskiego zamku. Tu, na Górze Zamkowej, do dziś można ujrzeć około 800 grobów będzińskich Żydów.

Tylko 250 macew przetrwało do naszych czasów w dobrym stanie. Większość nagrobków jest poważnie zniszczona, na co wpływ miało kilka faktów. Zdewastowany przez Niemców w czasie wojny cmentarz w latach powojennych znajdował się poza obszarem zainteresowań włodarzy miasta. Dopiero przełom XX i XXI wieku przyniósł zmianę. Cmentarz został uporządkowany, dokonano też starannej inwentaryzacji zachowanych tu macew.

Dziś na powierzchni około 1 ha można ujrzeć wiele pamiątek po będzińskich żydach, którzy u stóp Góry Zamkowej chowali swych zmarłych od 1831 roku aż do lat 70. XIX stulecia. Wśród zachowanych macew nie brak wyjątkowych ciekawostek.

Zajrzyj również na odkrywca.com.pl, żeby dowiedzieć się o innych, wspaniałych miejscach w Polsce.

Za najciekawsze uchodzą te macewy, na których pojawił się znak orła białego. To ważny symbol przywiązania będzińskich Żydów do państwa polskiego oraz dowód na to, iż chętnie brali oni udział w polskich powstaniach narodowych. Goszcząc w Będzinie warto zajrzeć na teren tej niezwykłej nekropolii, która dzięki pracom porządkowym prezentuje się coraz lepiej.